Informateur adviseert een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP

CUSGP vierkant logodinsdag 17 april 2018

Op 3 april jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan Jan Anthonie Bruijn gevraagd te onderzoeken welke partijen gezamenlijk een college kunnen vormen.  Zojuist heeft hij zijn advies wereldkundig gemaakt: naar zijn oordeel kan heeft een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP de beste papieren voor een succesvolle samenwerking.

ChristenUnie-SGP had als één van de speerpunten in  haar campagne “slimmer samenwerken”. Wij staan open voor iedere samenwerking waarmee Leidschendam-Voorburg verder kan worden geholpen. Wij zijn dan ook graag bereid om onze medewerking te geven aan de totstandkoming van dit college.

Met de VVD als grootste partij, het CDA dat met stemmenwinst op nummer drie eindigde en de even groot gebleven fracties van de PvdA en CU-SGP hebben de beoogde collegepartijen samen 18 zetels. Voor ons is dat een garantie dat onze stem van evenveel belang is als die van elke andere zetel die deze combinatie in de gemeenteraad  heeft.

Fractievoorzitter Jan-Willem Rouwendal: “Het is bijzonder om als kleinste partij deel te mogen nemen aan de formatie van een nieuw college. Wij willen echter graag onze bijdrage leveren aan een Leidschendam-Voorburg waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is”.

Voor ons is van belang dat de gemeente ruimte biedt een initiatieven van inwoners, zowel in Voorburg, Leidschendam als Stompwijk.  Aandacht voor duurzaamheid vinden we essentieel.  We beseffen dat de overheid niet alles kan regelen, en juist daarom willen we onze plannen uitvoeren samen met u!

« Terug