ChristenUnie- SGP blij met bereikte coalitieakkoord

RouwendalJWzaterdag 02 juni 2018

ChristenUnie-SGP Leidschendam-Voorburg is blij met het bereikte coalitieakkoord ‘Samen aan Zet’. Lijsttrekker en kandidaat-wethouder Jan-Willem Rouwendal:  “De titel drukt goed uit waar het om gaat: het nieuw te vormen college gaat samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden aan de slag. Zo komt er ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Voor de ChristenUnie-SGP is dit belangrijk.”

ChristenUnie-SGP snapt goed dat inwoners pas toekomen aan initiatieven als ze kunnen beschikken over betaalbare woonruimte en toegang hebben tot noodzakelijke voorzieningen. We zijn daarom verheugd dat ook ons punt over het zorgen voor voldoende goedkope sociale huurwoningen terugkomt in het akkoord. Daarnaast is afgesproken dat er voldoende woningaanbod voor Stompwijkers blijft.

Voor de ChristenUnie-SGP is het belangrijk dat we goed zorgen voor de schepping. In overeenstemming met de wens van ChristenUnie-SGP is daarom vastgelegd dat de gemeente bij al haar beleid nadenkt hoe duurzaamheid daarin een plek wordt gegeven.

Tot slot kan ChristenUnie-SGP zich goed  herkennen in de afspraak dat er geen ruimte komt voor bordelen en coffeeshops en dat de gemeente haar activiteiten op zondag niet uitbreidt.

Coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP

De coalitie draagt 4 wethouders voor. Vanuit de ChristenUnie SGP wordt ons huidig raadslid Jan-Willem Rouwendal voorgedragen. Namens de VVD (helemaal links) Astrid van Eekelen, Nadine Stemerdink (helemaal rechts) van de PvdA keer terug in het college en namens het CDA zal Julliete Bouw (midden) wethouder worden. In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni worden de wethouders voorgedragen. 

« Terug