Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 21 maart mag u weer voor de gemeenteraad kiezen. En in onze huidige samenleving valt elke dag veel te kiezen. Deze vrijheid om zelf keuzes te maken in het leven is iets om dankbaar voor te zijn. Het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich,  want als het kunnen maken van eigen keuzes ertoe leidt dat ieder voor zichzelf gaat leven raken we elkaar kwijt. 

Christenen worden in de Bijbel opgeroepen om naar de ander om te zien. Voor ChristenUnie-SGP betekent dit dat het beleid van de gemeente er op gericht moet zijn dat mensen echt samen-leven. Daarvoor willen we ons inzetten. Ons motto voor de gemeentepolitiek 2018-2022 is daarom:

‘Samen met U’

 Hoe dit eruit ziet hebben we uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma. We willen dit niet alleen uitdragen in de gemeenteraad, maar ook samen met u. Want alleen samen kunnen we de samenleving vorm geven. Zullen we dat samen doen?