Nieuw en Vertrouwd

ChristenUnie-SGP deed in 2014 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Een nieuw, maar toch vertrouwd geluid. Beide partijen zijn immers al geruime tijd actief in andere gemeenten, op landelijk en op provinciaal niveau. Maar wat meer zegt: ChristenUnie-SGP baseert zich op een vertrouwd fundament: de Bijbel, het door God gegeven woord. Door alle tijden en op allerlei plaatsen ter wereld heeft dit fundament zijn betrouwbaarheid bewezen. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving en geeft zich niet over aan de waan van de dag. Die overheid beoogt het welzijn en de welvaart van de burgers als ‘Gods dienares, u ten goede’.

Een vertrouwd fundament staat oog voor de actualiteit niet in de weg, integendeel. ChristenUnie-SGP wil daaraan voluit aandacht geven. De economische crisis, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de infrastructurele vraagstukken zullen de komende jaren de nodige aandacht van het gemeentebestuur vragen. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem en onze medemensen lief te hebben en ons in te zetten voor de vrede en bloei van onze gemeente. In het bijzonder de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, chronisch zieken en gehandicapten dienen op aandacht en ondersteuning te kunnen rekenen. ChristenUnie-SGP rekent dit tot het takenpakket van de gemeente, maar we spreken ook de inwoners aan op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Daarbij sluiten we geen mensen uit, maar willen we recht doen aan een ieder. De ChristenUnie-SGP heeft een boodschap voor én aan alle inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Het volledige programma kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.