Onze kandidaten

1. Jan-Willem Rouwendal
Vier jaar geleden maakte Jan-Willem Rouwendal zijn debuut als raadslid. In zijn eerste periode maakte hij direct veel mee: hij was lid van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar het verlies op de Duivenvoordecorridor en lid van de vertrouwenscommissie die op zoek ging naar een nieuwe burgemeester. Daarnaast maakte hij mee dat het in 2014 het college viel, en in 2017 een wethouder moest terugtreden. Hij mag zich dus al na vier jaar een raadslid met brede ervaring noemen, die er daarnaast in slaagt met originele invalshoeken als eenmansfractie toch de aandacht van de hele raad te krijgen.

2. Suzanne Bergwerff- van Dijk
Suzanne Bergwerff- van Dijk is met haar 23 jaar de jongste van de kandidaten, maar zeker niet de minste. Met haar politieke kennis en als relatief nieuwe inwoner van Leidschendam-Voorburg is zij een frisse wind voor de gemeente. Zij wil zich inzetten voor meer duurzaamheid, maar ook voor meer dialoog tussen de inwoners en de gemeenteraad. Ook wil zij aandacht geven aan de belangen van de jongeren in Leidschendam-Voorburg.

 

3. Kees Verschoor
Kees Verschoor is in 2014 aangetreden als lid van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en de werkgroep Decentralisaties. Met name op het gebied van de WMO en Jeugdwet wordt hij gezien als deskundige. Hij heeft kennis van wat er in het veld speelt en kan dat goed vertalen in zijn inbreng in diverse overleggen.


4. Coert Bregman
Coert Bregman is een op-en-top Stompwijker. Hij kent het dorp en de mensen en zij kennen hem. Halverwege deze raadsperiode is Coert de steunfractie komen versterken. Uiteraard om ervoor te zorgen dat we goed op de hoogte zijn van wat er in Stompwijk speelt. Maar niet alleen daarvoor, want Coert heeft als (oud) ondernemer ook enorme kennis over hoe het is om een bedrijf draaiende te houden. Coert draait daarom allround mee in de steunfractie.


5. Frank Wilschut
Frank Wilschut is een van de jonge nieuwe gezichten bij de ChristenUnie-SGP. Hij is sinds de zomer van 2017 afgestudeerd socioloog en werkt nu als strategisch adviseur bij de gemeente Almere. Daar houdt hij zich bezig met onderwerpen zoals afval, groen onderhoud, duurzaamheid en vernieuwing van wijken. Maar zijn hart ligt ook bij de sociale problematiek. Frank is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen campagneleider voor de ChristenUnie-SGP en zorgt dat op de achtergrond alles op rolletjes verloopt. 

6. Hans Mulder
Hans Mulder woont al bijna dertig jaar tot genoegen in Leidschendam. Met een bedrijfskundige achtergrond heeft hij bij de rijksoverheid gewerkt in onderzoek naar doelmatigheid van overheidsbeleid en in de interne bedrijfsvoering (kwaliteit en besturing).  Hij was vier jaar actief commissielid openbaar gebied en lid van de raadswerkgroepen afval, rekening en audit en omgevingswet. Hij doet graag research op onderwerpen en heeft oog voor de samenhang tussen besluiten. Duurzaamheid is een vast aandachtspunt in zijn bijdragen.


7. Martijn van Winkelen
Martijn van Winkelen is ook nieuw op de lijst. Hij woont sinds enige jaren in Leidschendam. Martijn heeft een bouwkundige  achtergrond en houdt zich onder meer bezig met duurzaamheid en energie, hierbij kunt u denken aan het verduurzamen van onze leefomgeving. Hiernaast is Martijn vanuit de rol van toezichthouder betrokken bij vier christelijke scholen in de omgeving.8. Renie Luteijn-Kleijburg
Renie Luteijn-Kleijburg geeft godsdienstig vormingsonderwijs op een openbare basisschool. Daarnaast is zij al meer dan 10 jaar betrokken bij FOX AOB. Zij is als vrijwilligster verbonden aan het Sociaal medisch en Juridisch spreekuur van FOX AOB waar zij antwoord geeft op vragen van statushouders, die daar een inburgeringstraject of cursussen sociale (zelf)redzaamheid volgen. Renie heeft een goede kijk op de problematiek van deze groep nieuwe Nederlanders en zet zich in voor integratie en participatie.

9. Carlo Vrolijk

 

10. Robbert Jan de Vries

 

11. Robert  Mansens

 

12. Guido Bos

 

Foto's door Hans Mulder