Jan-Willem Rouwendal

Jan-Willem Rouwendal is in 2002 in Leidschendam-Voorburg komen wonen. “Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het tot op heden helaas niet mogelijk om op ‘mijn’ partij te stemmen. Ik ben daarom blij dat ChristenUnie en SGP sinds maart 2014 deel uitmaken van de gemeenteraad Leidschendam- Voorburg.

Ik heb me ingezet als raadslid in de periode 2014-2018 om in Leidschendam-Voorburg het christelijk-sociale geluid een stem te geven.  
Dat nieuwe geluid heeft dankzij de Bijbelse grondslag zijn betrouwbaarheid reeds bewezen. Ik geloof dat we met elkaar een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van samenleven in Leidschendam-Voorburg. 

De ChristenUnie-SGP wil er zijn voor alle inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Voor ons heeft elke inwoner waarde. Met al die mensen, met hun eigen verhaal en achtergrond, willen we komen tot een samenleving waarin iedereen tot zijn bestemming komt. Een maatschappij waarin respect is voor ieders eigenheid en tegelijk de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte wordt beseft.”

Portefeuille

  • Financiën
  • Grondzaken en vastgoed
  • RO (inclusief Omgevingswet)
  • Welzijn (inclusief wijkgericht werken en buurtcentra)
  • Coördinatie sociaal domein