Wethouder

Jan-Willem Rouwendal is wethouder voor de ChristenUnie-SGP in Leidschendam-Voorburg.
Mail: jwrouwendal@lv.nl

    

Portefeuille:

  • Financiën
  • Grondzaken en vastgoed
  • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
  • Welzijn (inclusief wijkgericht werken en buurtcentra)
  • Coördinatie sociaal domein
  • Sociale woningbouw